Tar Heel Capital
Globalnej Innowacji

O funduszu

Strategia inwestycyjna Tar Heel Capital Globalnej Innowacji polega na aktywnym inwestowaniu, w innowacyjne spółki z wysokim potencjałem wzrostu, które notowane są na globalnych rynkach finansowych. Fundusz ma charakter zamkniętej dystrybucji, przeznaczonej dla wąskiego grona inwestorów.

Inwestycje w Tar Heel podejmowane są na równych warunkach z zespołem – sami inwestujemy ponad 30 mln zł. Przed podjęciem inwestycji, oceniamy jej potencjał
i ryzyko, przeprowadzając restrykcyjną analizę każdej firmy.

Roboty mogą przejąć 80 milionów etatów Amerykanów i
15 milionów etatów Brytyjczyków w okresie od 10 do 20 lat.
Stanowi to ok. 50% zatrudnienia w tych krajach.

- Andy Haldane, Główny Ekonomista Banku Anglii

Będzie tak dużo adresów IP... tak dużo urządzeń, sensorów, rzeczy,
które nosisz, rzeczy z którymi masz interakcje, że nawet tego nie
poczujesz.

- Eric Schmidt, Google ex-CEO

Nasza branża nigdy nie była bardziej ekscytująca i pełna
możliwości. Cyfryzacja odblokowuje nowe możliwości wzrostu i
obniża bariery dla kolejnego miliarda graczy.

- Andrew Wilson, CEO Electronic Arts

Wierzę, że to jest większe niż pierwsza fala internetu.
50 miliardów urządzeń będzie online do 2020.

- Chuck Robins, Cisco CEO

Filozofia inwestycyjna

Inwestujemy w portfel przedsiębiorstw z perspektywami biznesowymi
wielokrotnie przewyższającymi potencjał przeciętnych firm giełdowych.

Dywersyfikujemy ryzyko polityczne, geograficzne i branżowe, które
towarzyszy inwestycjom w Polsce.

Nadążamy za zmieniającym się światem, inwestując w firmy, które dzięki
innowacjom zmieniają całe branże.

Zarządzający Funduszem sami zainwestowali
ponad 30 mln zł.

Elementy strategii Tar Heel Capital Globalnej Innowacji

Inwestujemy w płynne aktywa

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, fundusz sprzedaje posiadane aktywa,
co nie wpływa istotnie na ich wartość. Raz na kwartał inwestor może
wyjść z całej swojej inwestycji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych
kosztów. Możemy dynamicznie dostosowywać strukturę portfela
inwestycji do zmian na rynku.

Nie chcemy trzymać istotnych zasobów gotówki

Kupujemy wyłącznie wyselekcjonowane firmy, które pracują
na wynik funduszu kosztem utrzymywania gotówki, obligacji
lub indeksowych instrumentów, dających ekspozycję na rynki akcji.

Nasz fundusz jest aktywny

Zarządzamy funduszem aktywnie, poszukując długoterminowych,
perspektywicznych inwestycji. Nie odwzorowujemy indeksów akcji,
branż, ani innych funduszy. Spółka może znaleźć się w portfelu
wyłącznie z racji swojej innowacyjności i
ponadprzeciętnego potencjału wzrostu wartości.

Zysk do ryzyka

Szukamy firm, których bieżący biznes uzasadnia dużą część ceny rynkowej, a innowacje i nowe produkty umożliwiają bardzo wysoki wzrost wartości w przyszłości.

To nie sektor determinuje czy dana firma znajdzie się w portfelu, ale jej indywidualna sytuacja fundamentalna.

Elektronika

Trend internetu rzeczy

Innowacje w przemyśle

Łańcuch dostaw do sektora samochodowego

Dobra luksusowe

Oprogramowanie

Internet i e-commerce

Gry i elektroniczna rozrywka

W co inwestujemy - geografia

Perspektywiczne i innowacyjne
przedsiębiorstwa notowane są
w każdym kraju, a przede wszystkim
na rynkach rozwiniętych

Główne filary naszej strategii

Kupno

Kupujemy około 20 starannie wyselekcjonowanych innowacyjnych spółek
z dobrymi, wieloletnimi perspektywami i atrakcyjnym zyskiem do ryzyka w
stosunku do bieżącej ceny akcji.

Zabezpieczenie / Krótka sprzedaż

Sprzedajemy instrumenty pochodne, które mają zabezpieczyć przed
częścią zmienności rynku akcji, ale nie ograniczać istotnie
długoterminowego potencjału stopy zwrotu.

Doświadczenie


Ponad 20 lat doświadczenia w inwestycjach

Tar Heel Capital inwestuje środki swoich inwestorów od ponad 20 lat. Inwestycjom naszych inwestorów zawsze towarzyszy nasz istotny wkład kapitałowy.

Dbając o powierzone pieniądze, dbamy o swoje własne – na równych zasadach, partycypując w zyskach.

Doświadczenie


Zarządzający

Zarządzającym Tar Heel Capital Globalnej Innowacji jest Rafał Dobrowolski, który przez całą swoją karierę zawodową zajmuje się inwestycjami w innowacyjne spółki notowane na całym świecie. W latach 2012-2016 zarządzał funduszami PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ. Na koniec 2016 roku aktywa funduszy przekraczały 900 mln zł.

W latach 2010-2012 był analitykiem akcji, specjalizującym się w sektorach technologii, mediów, telekomunikacji oraz firmach małych i średnich, polskich i zagranicznych. Posiada międzynarodowe tytuły CFA – Chartered Financial Analyst, CAIA – Chartered Alternative Investment Analyst oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego.

 

Struktura prawna

Tar Heel Globalnej Innowacji to fundusz inwestycyjny zamknięty przeznaczony dla wąskiego grona inwestorów.
Utworzony został na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami, minimalny poziom inwestycji wynosi 40 000 EUR.
Administratorem funduszu jest AgioFunds TFI S. A., a jego aktywa trzymane są na rachunkach mBank S. A., który pełni rolę depozytariusza.

TFI

AgioFunds TFI S. A.

+48 22 531 54 54
agiofunds@agiofunds.pl

Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa, Polska

Depozytariusz

mBank S. A.

+ 48 22 829 00 00
kontakt@mbank.pl

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, Polska

Audytor

HLB M2

+48 883 343 717
warszawa@hlbm2.pl

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa, Polska

Księgowość

ProService

+48 22 58 81 900
office@psat.pl

ul. Puławska 436,
02-801 Warszawa, Polska