powrót do wpisów

Wartość aktywów Tar Heel Capital Globalnych Innowacji FIZ przekroczyła 100 mln zł

Wartość aktywów Tar Heel Capital Globalnych Innowacji FIZ, funduszu zarządzanego przez Rafała Dobrowolskiego, przekroczyła w lipcu 100 mln zł i obecnie wynosi ok. 108 mln zł. To kolejny sukces funduszu, który rozpoczął swoją działalność inwestycyjną na przełomie lutego i marca.

Rozwiązanie cieszy się dużym zaufaniem wśród Inwestorów i Partnerów. Portfel THC Globalnej Innowacji FIZ skoncentrowany jest przede wszystkim na mniejszych, innowacyjnych firmach z Europy o skrajnie asymetrycznym zysku do ryzyka. W dużej części jest zabezpieczony przed ewentualną korektą rynkową przy zastosowaniu instrumentów pochodnych opartych na indeksach spółek technologicznych czy indeksach rynków rozwiniętych.

W naszym portfelu nie mamy ani jednej polskiej firmy, więc strategia, zgodnie z założeniami, oferuje rzeczywistą dywersyfikację „polskiego ryzyka” – komentuje Rafał Dobrowolski, zarządzający Tar Heel Capital Globalnych Innowacji FIZ.

Dobrowolski podkreśla, że to dopiero początek, ponieważ do tej pory żadna ze spółek z portfela nie miała okazji udowodnić swojej głównej pozytywnej tezy inwestycyjnej, gdyż z założenia potrzeba na to kilku lat. Pojawiły się natomiast pierwsze pozytywne informacje, potwierdzające właściwą selekcję pierwszych inwestycji.

W lipcu na jednej ze spółek, która stanowi trzon naszego portfela, ogłosił się inwestor strategiczny chcący ją przejąć i wycofać z rynku. Oczekujemy, że takie zdarzenia mogą się powtarzać. Wiele firm, w które jesteśmy zaangażowani, może wnieść wielką wartość do korporacji, które dadzą radę wcielić je w struktury swojej grupy. Jednocześnie spółki te wciąż są małe, przed istotnym rozwojem swojego biznesu i bardzo atrakcyjnie wycenione na rynku – mówi Rafał Dobrowolski.

Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ to fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w innowacyjne spółki na globalnych rynkach. Fundusz ma charakter zamkniętej dystrybucji, przeznaczonej dla wąskiego grona inwestorów. Ma za zadanie szukać na globalnych rynkach podmiotów, które dzięki przewadze technologicznej staną się liderami rynków, na których działają.

Tar Heel Capital zarządza funduszami typu private equity. Podmiot został założony w 1998 r. przez Grzegorza Bielowickiego, który do dziś pozostaje partnerem zarządzającym. Historycznie w portfelu zarządzanym przez Tar Heel Capital znajdowały się m.in. takie spółki jak: Euroroad, Radpol czy Apreo Logistics. W portfelu funduszy THC znajdują się jeszcze spółki: LiveChat Software, Rockfin, FAM, Transsystem, Tomma Diagnostyka Obrazowa czy Mera-Systemy.