Case study: Przegląd działań ESG w Aludesign

Aludesign specjalizuje się w odlewaniu ciśnieniowym aluminium i produkcji form, stosowanych między innymi w przemyśle mebli biurowych, motoryzacyjnym, oświetleniowym i kolejowym. Spółka zaopatruje przede wszystkim klientów zagranicznych w Europie Zachodniej, przy czym około 95% jednostek jest eksportowanych (zdecydowana większość dostarczana jest do Niemiec).

Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość znaczenia ESG w UE oraz rosnące oczekiwania klientów w zakresie zrównoważonej produkcji, Aludesign wdrożył w ostatnich latach szereg działań zorientowanych na środowisko, z których najważniejsze mają na celu optymalizację poziomu zużycia energii. Obejmuje to m.in. i) budowę nowego zakładu produkcyjnego wyposażonego w nowoczesne rozwiązania energooszczędne, ii) zakup wysokowydajnej maszyny Yizumi 1650 (o ponad 25% bardziej wydajnej niż porównywalne maszyny) oraz iii) założenie własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 840 KWp, umożliwiającej produkcję energii we własnym zakresie i zmniejszenie poziomu energii kupowanej od podmiotów zewnętrznych. Około 16% zapotrzebowania Spółki na energię zostanie pokryte wewnętrznie do końca 2023.

Aludesign’s energy mix [%, 2022-2023B]

W zakresie kwestii społecznych i zarządzania, Aludesign stale monitoruje i poprawia swoje standardy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez współpracę z lokalną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz cyklicznie przeprowadzanych kontroli na miejscu, spółka prowadzi regularne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Przykładem najwyższych standardów wdrażanych przez Aludesign jest zajęcie przez Spółkę miejsca nr 1 w konkursie województwa opolskiego organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy (Spółka zakwalifikowała się również do ogólnopolskiego konkursu łączącego wybrane polskie firmy o wiodących standardach BHP).