Odpowiedzialne Inwestowanie

Jesteśmy aktywnym właścicielem przedsiębiorstw, który dąży do pozytywnego wkładu
w środowisko i społeczeństwo, zarówno na poziomie firmy, jak i poprzez swój portfel.

Zobowiązujemy się do tworzenia wartości - dla inwestorów, spółek portfelowych i szerszego społeczeństwa - poprzez uwzględnienie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz wspieranie spółek portfelowych w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju. ESG to podróż, w którą nasza firma jest zaangażowana zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) zyskują na znaczeniu w zmieniającym się świecie, przynosząc zarówno ryzyko, jak i możliwości. W 2022 r. ponad jedna czwarta globalnych inwestorów stwierdziła, że ESG jest centralnym elementem ich podejścia do inwestowania. Firmy stają w obliczu presji z różnych stron: środowiska, organów regulacyjnych i samych konsumentów.

Konsekwencje zmian klimatycznych są jednym z największych wyzwań dla sektora private equity - gospodarka światowa może stracić do 2050 roku nawet 18% swojego PKB, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, a temperatury na świecie wzrosną o 3,2°C. Ta długoterminowa perspektywa wpływa na sposób alokacji kapitału przez inwestorów. Jednocześnie decyzje podejmowane przez rządy i organizacje międzynarodowe, mające na celu ograniczenie wpływu człowieka na środowisko, wpływają również na krajobraz biznesowy. Firmy zauważają, że konsumenci mają większą świadomość ekologiczną i zmieniają swoje przyzwyczajenia, aby dostosować się do tych wartości. Dlatego włączenie ESG do decyzji zarządczych i inwestycyjnych staje się standardem dla firm, które chcą utrzymać swoją pozycję lidera na rynku.

Transformacja ESG już trwa w odpowiedzi na globalne zmiany. Na całym świecie rosną inwestycje w fundusze skoncentrowane na ESG, ponieważ bardziej zrównoważone fundusze indeksowe osiągnęły lepsze wyniki niż porównywalne konwencjonalne fundusze indeksowe. Zmienia się również środowisko biznesowe - prawie dwóch na pięciu pracowników szukałoby nowej roli, gdyby uważali, że ich organizacja nie robi wystarczająco dużo w zakresie ESG. Ponadto dużym czynnikiem jest popyt ze strony klientów, ponieważ w 2022 r. więcej inwestorów globalnych stwierdziło, że ich podejście do ESG jest napędzane oczekiwaniami klientów i obawami o reputację (42% w porównaniu z 37% w 2021 r.).

Fundusze private equity reagują strategicznie na wyzwania i możliwości wynikające z tych nowych trendów i kierunków, wdrażając politykę inwestycyjną obejmującą czynniki ESG i ruch w kierunku formalnych zobowiązań i celów dekarbonizacji. Te fundusze inwestycyjne będą uwzględniać ESG na wszystkich poziomach swojej działalności, od due diligence i przejęć po elementy działalności, takie jak ograniczone zasoby, warunki pracy, gospodarka odpadami i zapotrzebowanie na energię. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, firmy są lepiej przygotowane do komunikowania inwestorom i udziałowcom, że myślą o tym, jak zarządzać ryzykiem.
Featured
Case studies

Misja Rockfin dla bezwęglowej energetyki

Rockfin specjalizuje się w projektowaniu i produkcji pomocniczych systemów hydraulicznych dla wydobycia i transportu paliw/wodoru oraz dla energetyki. Rockfin znajduje się w centrum zmian technologicznych związanych z globalnym ociepleniem i dążeniem do redukcji emisji CO2.

Przeczytaj Case study
Featured
Case studies

Przegląd działań ESG w Aludesign

Aludesign specjalizuje się w odlewaniu ciśnieniowym aluminium i produkcji form, stosowanych między innymi w przemyśle mebli biurowych, motoryzacyjnym, oświetleniowym i kolejowym. Spółka zaopatruje przede wszystkim klientów zagranicznych w Europie Zachodniej, przy czym około 95% jednostek jest eksportowanych (zdecydowana większość dostarczana jest do Niemiec).

Przeczytaj Case study

ESG

w procesie inwestycyjnym

Uważamy, że aktywna identyfikacja i odpowiednie zarządzanie kwestiami ESG są ważne dla tworzenia wartości, doskonałości operacyjnej i zarządzania ryzykiem.

Czynniki ESG są włączane do procesu inwestycyjnego na każdym etapie, począwszy od listy wykluczeń i due diligence ESG na etapie przed transakcją, poprzez plany działań ESG i raportowanie ESG po zamknięciu transakcji.

Włączenie czynników ESG do naszego procesu inwestycyjnego nie jest tylko chwilową odpowiedzią na potrzeby rynku, ale długoterminowym zobowiązaniem, które potwierdziliśmy stając się sygnatariuszem Principles for Responsible Investments (PRI), wiodącego na świecie propagatora odpowiedzialnego inwestowania w środowisku finansowym. PRI zostało opracowane przez inwestorów, dla inwestorów, a poprzez stosowanie zasad Tar Heel Capital przyczynia się do rozwoju bardziej zrównoważonego globalnego systemu finansowego.

CSR

Działalność Charytatywna

W Tar Heel Capital naszą misją jest budowanie zaufania w społeczeństwie i rozwiązywanie istotnych problemów. Robimy to, upewniając się, że postępujemy zgodnie z naszymi podstawowymi zasadami. Nasze wartości są niezbędne do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Możliwość wspierania inicjatyw, które odzwierciedlają te wartości, jest dla nas niezwykle ważna.

WOŚP

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci. Złote Serduszka stały się najbardziej prestiżowymi symbolami społecznego zaangażowania osób i firm w 31-letniej historii Fundacji WOŚP.

Od wielu lat aktywnie wspieramy inicjatywę Jurka Owsiaka licytując Złote Serduszka – mamy już ich 6! Cieszymy się, że możemy grać razem z WOŚP. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy dalej wspierać dzieło Jurka do końca świata i jeden dzień dłużej.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to program dla studentów Fundacji im. Lesława A. Pagi prowadzony we współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi. Udział w Akademii jest szansą dla studentów na zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia na rynku.

Alumni ALRK mogą ubiegać się o staże w firmach partnerskich, w tym również w naszej w naszej firmie. Aż 5 alumnów po odbytym stażu dołączyło do Tar Heel Capital. Jesteśmy partnerem ALRK od 11 edycji.

Warsaw Genomics

Warsaw Genomics to startup specjalizujący się w badaniach genetycznych. Od marca 2020 w obliczu zagrożenia epidemicznego Warsaw Genomics skoncentrował swoje wysiłki i zasoby na wykonywaniu bezpłatnych testów dla placówek medycznych w kierunku SARS-CoV-2. Dołączyliśmy do Koalicji Firm, która przekazała środki na zakup testów dla szpitali i placówek medycznych.

Fundacja Świat Pieniądza

Celem fundacji Świat Pieniądza jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekonomii i finansów oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy ekonomicznej m.in. poprzez działalność wydawniczą książki Świat Pieniądza.

Świat Pieniądza to książka o ekonomii własnie dla dzieci i młodzieży odpowiadająca na najważniejsze pytania dotyczące. gospodarki. Opis Jak odróżnić bank od piramidy finansowej? Dlaczego jedni zarabiają więcej a inni mniej? Ile mogę pożyczyć, by nie mieć kłopotów? Na te i wiele innych pytań nurtujących młodych ludzi odpowiada książka Świat Pieniądza.

Fundacja dla Ursusa

„Fundacja dla Ursusa” w swoich przedsięwzięciach koncentruje się na historii i mieszkańcach dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Osoby tworzące i wspierające Fundację są w większości byłymi pracownikami Zakładów Mechanicznych URSUS oraz ich dziećmi, a nawet wnukami. Fundacja realizuje swoje założenia poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, wykładów i działalność społeczno-kulturalną.

Współpraca z Tar Heel Capital rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Dzięki naszemu wsparciu fundacja kontynuuje program „Dziękujemy za wolność”, w którym Kapituła Medalu honoruje zmarłych członków Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność”. Podczas grudniowej uroczystości przekazano na ręce rodzin zmarłych działaczy medale „Dziękujemy za wolność” oraz pamiątkowe odznaczenia.

Fundacja Wolne Sądy

Celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw i działań edukacyjnych w obronie praworządności. Grupa polskich prawników, którzy na fali protestów obywatelskich w obronie niezależności sądownictwa, w lipcu 2017 r. zainicjowali nieformalną inicjatywę #WolneSądy. Trzon inicjatywy #WolneSądy stanowi czwórka prawników, którzy założyli grupę i są pomysłodawcami i wykonawcami wszystkich jej działań, wydarzeń i spraw sądowych, w które inicjatywa jest zaangażowana: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz.