Case study: Misja Rockfin dla bezwęglowej energetyki

Rockfin specjalizuje się w projektowaniu i produkcji pomocniczych systemów hydraulicznych dla wydobycia i transportu paliw/wodoru oraz dla energetyki. Rockfin znajduje się w centrum zmian technologicznych związanych z globalnym ociepleniem i dążeniem do redukcji emisji CO2.

W momencie przejęcia w 2013 roku, produkty Rockfin były w większości przeznaczone dla elektrowni węglowych. Nakreśliliśmy nową strategię, aby sprostać obawom dotyczącym ochrony środowiska na zmieniającym się rynku. Firma zaczęła stopniowo wycofywać się z działalności związanej z węglem.

Rockfin skoncentrował się na aplikacjach bardziej przyjaznych dla środowiska:

  • Odnawialnych źródłach energii
  • Geograficznie rozproszonych i elastycznych źródeł wytwarzania energii, równoważących wahania produkcji energii odnawialnej
  • Energetyce jądrowej, stanowiącej podstawę niskoemisyjnego systemu energetycznego

*Dla wartości zaległości z 2021 r. na styczeń 2021 r

W 2018 roku firma wdrożyła produkty dla paliwa przyszłości – wodoru. Rockfin aktywnie rozwija własne produkty wodorowe, np. ogniwa paliwowe z tlenkiem stałym i turbiny do elektrolizy.