powrót do wpisów

LiveChat debiutuje na GPW

 

main-1Oferowane akcje stanowiły 12,57 proc. kapitału zakładowego i głosów. Ustalona w procesie bookbuildingu na 18,5 zł cena oznacza, że wycena Spółki w dniu debiutu sięgnęła 477 mln zł. Kurs akcji spółki na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW wzrósł o 4,27 proc. do 19,29 zł.

LiveChat Software generuje gotówkę i samodzielnie finansuje swój rozwój w związku z czym przedmiotem oferty były jedynie istniejące akcje. Tar Heel Capital wierzy, że Spółka nadal będzie się bardzo dynamicznie rozwijać, przy zachowaniu wysokiej rentowności.