powrót do wpisów

Case study: Od lokalnej firmy do największej sieci prywatnej w Polsce.

TOMMA, specjalizująca się w badaniach z zakresu rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej, to największa w Polsce prywatna sieć 37 pracowni diagnostyki obrazowej. Dzięki wsparciu Tar Heel Capital Spółka osiągnęła pozycję lidera zaledwie w 5 lat od inwestycji funduszu w 2014 roku. Spójna strategia rozwoju i jej konsekwentna realizacja poprzez m.in. 5 akwizycji oraz rozwój organiczny przełożyła się na blisko 7x wzrost przychodów Spółki. W 2019 roku fundusz sfinalizował transakcję sprzedaży spółki do PZU Zdrowie.

TOMMA była lokalną firmą z Wielkopolski założoną przez trzech inżynierów, serwisantów jednego z producentów sprzętu diagnostycznego. W momencie inwestycji Tar Heel Capital w 2014 roku spółka posiadała kilka business unitów tj. własne pracownie diagnostyczne, outsourcing pracowni diagnostycznych dla szpitali publicznych, serwis sprzętu diagnostycznego, usług teleradiologii oraz IT powiązanych z radiologią.

Fundusz aktywnie współpracował z nowym zarządem, z którym rozpoczął transformację spółki z przedsiębiorstwa prywatnego do organizacji korporacyjnej. Spółka zatrudniła kluczowych menedżerów odpowiedzialnych za finanse, sprzedaż oraz rozwój biznesu, których głównym celem był rozwój sieci obejmującej zasięgiem całą Polskę. Tar Heel Capital zapewnił finansowanie dłużne umożliwiające otwarcie kilkanaście nowych pracowni, w tym aż 10 w 2018 roku oraz przejęcie 5 firm konkurencyjnych. Wartością dodaną funduszu było również zbudowanie od podstaw profesjonalnego działu finansów i księgowości, wraz z całym systemem kontrolingu.

Zostały uruchomione nowe kanały sprzedaży, kampanie wizerunkowe informacyjne i pozycjonujące w internecie skierowane przede wszystkim do segmentu pacjentów prywatnych. W przeszłości ok. 90 proc. przychodów spółki z diagnostyki pochodziło z badań refundowanych (pacjenci szpitalni oraz NFZ). Zarząd, wraz z inwestorem, prowadził działania mające na celu znacznego zwiększenia udziału w przychodach wysokomarżowych badań komercyjnych (pacjentów prywatnych) i tym samym zbudowanie pozycji najmniej zależnego od NFZ gracza na rynku diagnostyki obrazowej. W momencie sprzedaży spółki już blisko 50 proc. przychodów generowali pacjenci prywatni.

Udało się to osiągnąć dzięki skupieniu się na badaniach rezonansem magnetycznym, które nie wymagały skierowań, otwarciom nowych pracowni w centrach dużych miast, w dobrze skomunikowanych lokalizacjach oraz zbudowaniu od zera profesjonalnego zespołu sprzedaży. Dzięki działaniom zespołów marketingu i sprzedaży udało się zbudować wiarygodną i rozpoznawalną wśród pacjentów markę TOMMA.

Tar Heel Capital zostawił po sobie sprawnie działającą profesjonalną organizację, z siecią 37 pracowni, zapewniającą dobre pokrycie geograficzne i gotową do dalszego dynamicznego rozwoju. W 2019 roku fundusz sfinalizował transakcję sprzedaży 100 proc. akcji spółki do PZU Zdrowie.