powrót do wpisów

Rusza nowy fundusz wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Wystartował fundusz private equity THC 3, który w ciągu najbliższych 6 lat ma przeznaczyć ponad 100 mln EUR własnych środków na akwizycje i rozwój polskich przedsiębiorstw. Fundusz ogłosił też pierwsze inwestycje – do portfela trafiły Suret oraz Cad/Cam Solution.

Pierwszy fundusz Tar Heel Capital został założony w 1998 roku przez Grzegorza Bielowickiego, pełniącego dziś funkcję partnera zarządzającego. Fundusz dysponował wówczas kapitałem 45 mln USD. Historycznie w portfelu znalazło się 9 spółek, w tym m.in. LiveChat Software wprowadzony z sukcesem w 2014 roku na GPW czy Ekobet, którego transakcja sprzedaży w sierpniu tego roku zamknęła ten fundusz. Łączne przychody ze sprzedaży podmiotów wyniosły ok. 350mln USD.

Drugi fundusz w 2019 roku zakończył swój okres inwestycyjny angażując ponad 50 mln EUR własnych, a wraz z finansowaniem dłużnym ok. 100 mln EUR w 9 spółek – TMR Plastics, Aludesign, Flavourtec, ELPLC, Dobrowolski, Mera Systemy, Tomma, Transsystem oraz Rockfin.

Osiągamy wysokie stopy zwrotu. Spółki z drugiego funduszu również mają się dobrze i w kilku przypadkach jesteśmy już blisko wyjścia. Myślę, że inwestorzy mają do nas pełne zaufanie, dlatego zebranie kolejnego funduszu nie stanowiło problemu. Około 50 proc. środków w THC 3 pochodzi od zespołu Tar Heel Capital, resztę dali właśnie dotychczasowi inwestorzy lub inwestorzy, z którymi rozmawialiśmy już przy okazji zbierania poprzedniego funduszu– mówi Grzegorz Bielowicki.

Jak mówi drugi z partnerów zarządzających Tar Heel Capital, Andrzej Różycki, trzeci fundusz ma do dyspozycji znacznie większe pieniądze niż poprzednie.

Jeśli uwzględnimy finansowanie dłużne to THC 3 może przeznaczyć na akwizycje i rozwój polskich przedsiębiorstw nawet 1 mld zł. Pojedyncze projekty inwestycyjne będą mieścić się w przedziale 5–20 mln EUR. Nasz zespół inwestycyjny od 2012 roku urósł z 4 do 16 osób i jeszcze będzie się powiększał. Jesteśmy więc gotowi na zaangażowanie w większe transakcje.

Fundusz inwestuje w branże, w których zespół Tar Heel Capital zdobył znaczne doświadczenie – takich jak produkcja, usługi czy ochrona zdrowia, ale nie wyklucza też inwestycji w innych sektorach.

Szukamy firm, które potrzebują środków na rozwój i przy odpowiednich inwestycjach mogą w krótkiej perspektywie zwiększyć zysk na poziomie EBITDA z kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. THC kupuje spółki, których właściciele nie mają odpowiedniego sukcesora, lub takie, których właściciel chce w kilka lat dzięki naszemu wsparciu mocno się rozwinąć i zarobić potem na sprzedaży pakietu mniejszościowego więcej, niż zarobiłby teraz na sprzedaży całej firmy– mówi Bielowicki.

THC 3 będzie realizował od 2 do 4 transakcji rocznie. Fundusz, który formalnie został zarejestrowany w lipcu, ogłosił też pierwsze inwestycje.

Pierwsza to Suret – spółka zajmuje się usługami logistycznymi, w tym relokacją oraz instalacją zakładów produkcyjnych. W 2018 roku przychody spółki wyniosły ponad 50 mln zł. Drugą inwestycją jest Cad/Cam Solution, który produkuje tłoczniki dla światowych liderów segmentu automotive i ubiegły rok zakończył przychodami na poziomie 36 mln zł.