Blog

Case Study: Inwestycja Tar Heel Capital w Radpol SA

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową inwestycją Funduszu w Spółkę z sektora energetycznego – Radpol SA.

Czego można oczekiwać od funduszu Private Equity?

Fundusz Private Equity skupia się przede wszystkim na inwestycjach w prywatne przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie.