powrót do wpisów

Czego można oczekiwać od funduszu Private Equity?

 

compass

Fundusz typu Private Equity kupując istniejące akcje (udziały) lub obejmując nowe w zamian za nowy kapitał zajmuje istotną – najczęściej większościową – pozycję w akcjonariacie Spółki w celu pomnożenia zainwestowanych środków z długoterminowego przyrostu wartości zainwestowanego kapitału.

Cechą szczególną takiego Funduszu jest dużo wyższa tolerancja dla ryzyka od np. banków.
W zamian oczekują jednak znacznie wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, którą w większości przypadków są w stanie zapewnić głównie inwestycje w innowacyjne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, działające na rynkach o wysokich barierach wejścia. Horyzont inwestycyjny takich Funduszy może wynosić nawet 8 lat, a w przypadku wyspecjalizowanych funduszy inwestujących w infrastrukturę – nawet 30 lat.

Fundusze Private Equity zapewniają zazwyczaj ze swojej strony nie tylko pomoc w sfinansowaniu ambitnych projektów inwestycyjnych. W wielu przypadkach aktywnie angażują się również w rozwój przedsiębiorstwa i wspierają Zarząd w realizacji przyjętej strategii.

Stopień zaangażowania Funduszy oczywiście zależy od wielu czynników, jak i charakterystyki biznesu. Rzadko jednak zespół Funduszu angażuje się w zarządzanie operacyjne. Należy raczej oczekiwać, że zespół Funduszu będzie w stanie zapewnić wsparcie w następujących obszarach:

1) Zarządzanie strategiczne

Zespół Zarządzających Funduszem obejmuje przeważnie osoby z wieloletnim doświadczeniem w  prowadzeniu różnych przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych na różnych etapach rozwoju. Tym samym Zarządzający nierzadko mogą wnieść całkowicie nowe spojrzenie na dotychczasowe plany rozwoju spółki. Co więcej – mając wiedzę, które rozwiązania i ścieżki rozwoju sprawdziły się w innych, podobnych biznesach – realizacja ambitnych planów może przebiegać znacznie łatwiej.

2) Optymalizacja finansowa

Fundusze Private Equity zatrudniają najlepszych specjalistów z obszaru finansów przedsiębiorstw, rachunkowości oraz zarządzania finansami. Dlatego też mogą oni pomóc przedsiębiorcom zoptymalizować strukturę finansowania, wprowadzić system raportowania znacząco ułatwiający zarządzanie a także istotnie obniżyć koszty finansowe dzięki np. wsparciu podczas negocjacji z różnymi instytucjami finansowymi.

3) Rozwój organiczny oraz poprzez akwizycje

Mając międzynarodowe doświadczenie w realizacji różnych projektów inwestycyjnych Zarządzający Funduszem zapewniają ze swojej strony wsparcie przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki. Znając ich charakterystykę prawno-ekonomiczną a także wykorzystując sieć znajomych przedsiębiorców w innych krajach, cały proces budowania obecności spółki za granicą może przebiegać znacznie sprawniej. Co więcej – należy oczekiwać, że inwestor w postaci Funduszu może także pomóc w znalezieniu odpowiednich celów akwizycyjnych, a następnie pomoże przeprowadzić i sfinansować potencjalne transakcje.

4) Planowanie sukcesji i uniezależnienie biznesu od właściciela

Stosunkowo często zdarza się, że założyciel i jednocześnie jedyny właściciel danego biznesu nie ma odpowiednich następców, którym mógłby przekazać zarządzanie firmą i powierzyć jej dalszy rozwój. W takiej sytuacji Fundusz może pomóc w znalezieniu najbardziej odpowiednich osób, które będą w stanie kontynuować realizację przyjętej strategii rozwoju. Tym samym Fundusze – współpracując ściśle z dotychczasowymi właścicielami – opracowują wspólnie plan sukcesji, dzięki któremu przejęcie zarządzania firmą przebiega w sposób płynny. Nierzadko zarząd zostaje też wzmocniony o dodatkowych specjalistów np. z dziedziny finansów, albo sprzedaży – którzy efektywnie pomagają w budowie wartości przedsiębiorstwa.

5) Rozwój biznesu w oparciu o posiadane kontakty na poszczególnych rynkach

W wielu przypadkach istotną wartością dodaną współpracy z Funduszami Private Equity jest ich szeroka baza kontaktów oraz bogate, wieloletnie doświadczenie z różnych branż. Dlatego też Zarządzający Funduszem mogą wesprzeć przedsiębiorców np. w znalezieniu nowych strategicznych partnerów biznesowych (dostawców, odbiorców). Co więcej – potencjalna współpraca z innymi spółkami, tworzącymi portfel inwestycyjny Funduszu, może przełożyć się na istotne efekty synergii pomiędzy danymi firmami.

Podsumowując Fundusze Private Equity są w zdecydowanej większości prawdziwymi partnerami biznesowymi, którzy stając się wspólnikami w biznesie dzielą się ryzykiem ambitnych projektów, aktywnie wspierają zarząd w budowaniu wartości firmy a także dzielą się wspólnie wypracowanymi zyskami.

Fundusz Private Equity Tar Heel Capital istniejąc na polskim rynku od ponad 16 lat, przeprowadził 19 transakcji, uczestnicząc przy tym w całym spektrum różnych projektów inwestycyjnych. Zespół Tar Heel Capital z sukcesami aktywnie wspiera polskie firmy z sektora MSP, realizując przy tym wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi inwestycjami a także do kontaktu w przypadku zainteresowania współpracą.