powrót do wpisów

Długoterminowe budowanie wartości z funduszem private equity

mainFundusz private equity jest inwestorem finansowym, angażującym się w inwestycje w udziały lub akcje przedsiębiorstw, które nie są notowane na rynkach giełdowych. Podnosząc kapitał lub kupując udziały (akcje) od obecnych właścicieli fundusz PE staje się istotnym lub jedynym udziałowcem (akcjonariuszem) firmy i między innymi z tego powodu istotnie angażuje się w pewne obszary działalności przedsiębiorstwa biorąc aktywny udział w procesie budowaniu wartości firmy.

Tar Heel Capital preferuje transakcje w których istotna część udziałów firmy zostaje w rękach dotychczasowych właścicieli, którzy dalej chcą wspierać w rozwoju stworzony przez siebie biznes. Pozwala to z jednej strony dotychczasowym udziałowcom zrealizować część wartości przedsiębiorstwa w momencie sprzedaży udziałów funduszowi, a z drugiej strony, poprzez zgodne współdziałanie dotychczasowych udziałowców z funduszem i wykorzystanie odmiennych kompetencji obu stron, na trwałe zwielokrotnienie wartości przedsiębiorstwa i wspólne wyjście z inwestycji z dużym zyskiem.

Fundusz nie angażuje się operacyjnie w zarządzanie przedsiębiorstwem, przedstawiciele funduszu nie wchodzą w skład zarządu ani nie podejmują bieżących decyzji. Fundusz, dzięki doświadczeniu w rozwoju przedsiębiorstw z różnych branż może okazać się bardzo cennym partnerem w definiowaniu strategii rozwoju biznesu a następnie w jej skutecznym wdrażaniu. Czasem dzięki nowym relacjom biznesowym i doświadczeniu inwestora  firma zyskuje aktywne wspracie w zdobywaniu nowych klientów i rynków.

Fundusz ma też bogate doświadczenie na polu planowania i controllingu biznesowego. Biznes w długim terminie nie powinien obsługiwać deficytowych klientów, produkować produktów ani świadczyć usług na których nie zarabia. Interesem każdego właściciela biznesu jest doprowadzenie do takiej sytuacji, dlatego też fundusz pomaga przedsiębiorstwu w rozwoju niezbędnych narzędzi monitorujących bieżącą efektywność biznesu i we wdrożeniu systemu raportowania finansowego dostarczającego szybkiej i skutecznej informacji zarządczej.

Fundusz wreszcie, poprzez duże doświadczenie w ocenie efektywności funkcjonowania operacji, pomóc może przedsiębiorstwu w usprawnieniu procesów biznesowych, a poprzez siłę zakupową wynikającą z liczebności spółek portfelowych, w negocjacjach cen usług zewnętrznych.

Kolejnym źródłem budowania wartości z funduszem private equity jest efektywne podatkowo ustrukturyzowanie biznesu, minimalizujące obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa i pozwalające przedsiębiorstwu jak najlepiej wykorzystać wolne środki na dalszy rozwój. Budowanie wartości z funduszem to nie tylko zyskowny wzrost, to również jak najbardziej efektywne wykorzystanie zaangażowanych środków. Dlatego fundusz oprócz optymalizacji kosztowej biznesu przykłada dużą wagę do efektywnego wykorzystania majątku przedsiębiorstwa i wspiera biznes w zakresie zarządzania należnościami, zapasami, zobowiązaniami handlowymi i majątkiem trwałym. Co bardzo istotne, poprzez doskonałe relacje z bankami i innymi instytucjami finansującymi fundusz jest w stanie wesprzeć firmę w pozyskaniu atrakcyjnego finansowania dłużnego dostosowanego do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Do wdrażania strategii zyskownego wzrostu, monitorowania biznesu, zwiększania jego rentowności i efektywności każde przedsiębiorstwo potrzebuje kluczowych zasobów ludzkich. Fundusz private equity poprzez sieć bardzo szerokich kontaktów rynkowych jest w stanie szybko zaadresować potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie i pomóc w rekrutacji managerów i specjalistów których kompetencje w sposób najbardziej adekwatny wspierać będą obrany kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

Doświadczenia inwestora w długoterminowym budowaniu wartości mają też kluczowe znaczenie dla wspólników w momencie wspólnego wyjścia z inwestycji bądź to w drodze debiutu spółki na giełdzie bądź w drodze sprzedaży inwestorowi strategicznemu.  

Fundusz Private Equity Tar Heel Capital od ponad 16 lat aktywnie wspiera polskie firmy z sektora MSP, zwiększając istotnie ich wartość i jednocześnie realizując przy tym wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszych inwestycji a także do kontaktu w przypadku zainteresowania współpracą kapitałową.