Blog

Długoterminowe budowanie wartości z funduszem private equity

Dowiedz się więcej jak wygląda długoterminowa budowa wartości firmy we współpracy z Funduszem Private equity!

Case Study: Inwestycja Tar Heel Capital w Apreo Logistics

Zapraszamy do zapoznania się z historią inwestycji Tar Heel Capital w firmę świadczącą usługi spedycyjne – Apreo Logistics.

Tar Heel Capital kontroluje już 18 ośrodków diagnostyki obrazowej

Fundusz Tar Heel Capital II FIZAN (THC) kupił 100% udziałów Spółki Wamed prowadzącej 3 ośrodki diagnostyki obrazowej. Po tej akwizycji THC II posiada w swoim portfelu 18 centrów diagnostyki obrazowej, a 14 obsługuje w ramach outsourcingu sprzętu lub personelu.

Tar Heel Capital inwestuje w Mera Systemy

Fundusz Tar Heel Capital został właścicielem 60% udziałów w Mera Systemy Sp. z o.o.

Case Study: Inwestycja Tar Heel Capital w Radpol SA

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową inwestycją Funduszu w Spółkę z sektora energetycznego – Radpol SA.

Czego można oczekiwać od funduszu Private Equity?

Fundusz Private Equity skupia się przede wszystkim na inwestycjach w prywatne przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie.

1 4 5 6 7